ABOUT SSL CERTIFICATES
ASSURIA N.V. choose VeriSign SSL for secure e-commerce and confidential communications.

Uw aanvraag is niet compleet ingevuld en kan helaas nog niet verstuurd worden. Vul de rood gelijnde vakken in om uw aanvraag te completeren.

IN TE VULLEN DOOR DE KLANT: Gegevens Aanvrager
(Aanvrager is tevens verzekeringnemer en premiebetaler)

Productinformatie


De premie bedraagt SRD 128,-

De premie bedraagt EURO 21.99,-

De premie bedraagt USD 21.99,-De verzekering kan pas ingaan, nadat Assuria het risico heeft geaccepteerd.


Verzwijging

Toelichting op artikel 320 Wetboek van Koophandel (ook wel verzwijgingsartikel genoemd)

Het is belangrijk dat u alle vragen volledig en naar waarheid invult.
Assuria Schadeverzekering N.V. heeft het recht een verzekering ongeldig te verklaren en uitkeringen te weigeren als blijkt dat bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie is gegeven.

17 - 12 - 2018

Uw aanvraag is niet compleet ingevuld en kan helaas nog niet verstuurd worden. Vul de rood gelijnde vakken in om uw aanvraag te completeren.