Slotdividend 2019

De hoofddirectie van Assuria N.V. maakt bekend dat zij besloten heeft slotdividend uit te keren over het boekjaar 2019.