Uw woning herwaarderen

Beste relatie,

Wij weten dat u heeft geïnvesteerd in uw woning en inboedel en dat u alles zal doen om uw bezit veilig te stellen. Het is daarom van belang om voor de juiste waarde verzekerd te zijn. Op het moment dat het verzekerd bedrag van uw woning en inboedel lager is dan de werkelijke waarde, is uw bezit onderverzekerd. Als er schade optreedt, maakt u bij onderverzekering, slechts aanspraak op een gedeeltelijke uitkering van de herstel of bouwkosten.

Om onderverzekering te beperken dan wel te voorkomen, kunnen wij op uw verzoek uw bezit herwaarderen. Wacht dus niet tot uw verzekering vervalt, maar laat tussentijds uw woning herwaarderen en doet u ons een update van de waarde van uw inboedel toekomen.

Voor een afspraak kunt u bellen naar: +597 473400 of stuur een e-mail naar customer.service@assuria.sr

Met vriendelijke groeten,
Assuria Verzekeringen