Over Assuria

Nu de beste hulpverlening met uw Trias Europa Reisverzekering!

Onze TRIAS Europa reisverzekering is een declaratiepolis d.w.z. dat eventueel gemaakte kosten na terugkomst, gedeclareerd worden.

Vanaf 1 augustus 2017 hoeft u zich geen zorgen meer te maken in geval van ziekenhuisopname, Eurocross Assistance neemt die zorg van u over. Bij een ongeluk of bij acute ziekte belt u naar de Alarmcentrale op het nummer (+31)715681908.

Voordeel voor onze klanten met de Trias Europa Reisverzekering:
• Ingeval van hospitalisatie, advies van en ondersteuning door Eurocross Assistance
• Medisch overleg met de behandelende arts door het Eurocross Assistance artsenteam
• Advisering over de zorg in een ziekenhuis
• Repatriëring: indien nodig wordt de patiënt onder begeleiding naar Suriname vervoerd voor verdere behandeling
Kortom: Meer gemak voor u als klant!

Sluit daarom nu uw Trias Europa reisverzekering af bij Assuria en geniet zorgeloos van uw vakantie!

Certified      Norton