Over Assuria

De uitvoering van de Wet Basiszorgverzekering is reeds geruime tijd een punt van zorg, omdat enerzijds de in de wet vastgestelde maximum premie onvoldoende is om de kosten van zorg te dragen en anderzijds er sprake is van een acceptatieplicht. De praktijk wijst verder uit dat een groot deel van de verzekerden hoge zorgkosten maakt en vervolgens de rest van het verzekeringsjaar de premie niet betaalt. Het niet betalen van de premie, terwijl er hoge zorgkosten zijn gemaakt door de verzekerde, maakt mede dat onze bedrijfsvoering in gevaar komt.

Aangezien de wet Nationale Basiszorgverzekering geen voorzieningen heeft getroffen waaruit deze verliezen kunnen worden gecompenseerd, is Assuria genoodzaakt om per 1 augustus 2017 voor alle nieuwe ABZV verzekerden en vanaf 1 oktober 2017 bij de prolongatie van bestaande verzekeringen, uitsluitend de volle jaarpremie (ineens) te hanteren. Onze verzekerden worden hierover, vóór het vervallen van de verzekering, op de gebruikelijke wijze door middel van een kennisgeving geïnformeerd.

Voor de Azpas Plus verzekering bieden wij onze klanten de mogelijkheid om maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks de premie te voldoen.

Certified      Norton