Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die tot uitkering komen als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Daarvoor betaalt u premie. Die gebeurtenis hangt af van het leven of de dood van één of meer personen. Een levensverzekering is ook geschikt om te sparen voor toekomstige lasten zoals studiekosten.

Waarom sluit u een levensverzekering af?
Elke persoon loopt financiële risico’s. U kunt zichzelf afvragen wat er gebeurt als u plotseling komt te overlijden. Kunnen uw nabestaanden de financiële consequenties dan wel dragen? Kunnen uw kinderen nog wel studeren? Is er geld voor uw uitvaart? Met een levensverzekering dekt u deze risico’s af. Hoe eerder u deze verzekeringen afsluit hoe lager de premie.

Welke levensverzekeringen biedt Assuria?

  • Studieverzekering: Hiermee spaart u voor een studie uitkering in de toekomst.
  • Uitvaartverzekering:  Ook wel genoemd de begrafenisverzekering.
  • Spaarverzekering: Een spaarverzekering komt tot uitkering als de verzekerde op een afgesproken datum nog in leven is. Komt hij of zij eerder te overlijden, dan ontvangen de nabestaanden het spaarkapitaal.
  • Risicoverzekering: Hiermee dekt u het risico van uw overlijden af. Bij overlijden keert Assuria een bedrag uit aan de begunstigde(n).

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de Assuria Levensverzekeringen? Neem contact op met onze experts. Bel: 473400 of 477955. U kunt ons natuurlijk ook mailen, een filiaal van Assuria bezoeken of contact opnemen met uw tussenpersoon. U vindt de dichtstbijzijnde vestiging en de contactgegevens op de contactpagina.

 

Certified      Norton