Woonhuisverzekering

Bereken uw premie

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

Wij verzekeren gebouwen tegen materiële schade, welke is veroorzaakt door een gebeurtenis zoals vermeld in één van de hierna volgende rubrieken, mits er door de verzekeringnemer voor is gekozen om het gebouw voor de betreffende rubriek te verzekeren.

  • Rubriek 1: Brand, blikseminslag, bluswaterschade, vliegtuigschade en explosie
  • Rubriek 2: Storm / rukwind
  • Rubriek 3: Inbraak, vandalisme na inbraak
  • Rubriek 4: Diversen w.o. plunderingen, relletjes, aanrijding en aanvaring, onvoorzien uitstromen van water
  • Rubriek 5: Glasschade
  • Rubriek 6: Assuria Home Assistance (AHA)

BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Kopie van het taxatierapport (eventueel)

MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Basis inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Aansprakelijkheids verzekering