Corporate Governance

Alle processen binnen Assuria zijn onderhevig aan een Corporate Governance Code. Deze bevat richtlijnen voor het handelen en functioneren van de organen binnen de vennootschap. Het doel van deze Code is het waarborgen van deugdelijk bestuur en optimale interne en externe transparantie

De Code is in het belang van alle bij de vennootschap betrokken stakeholders, waaronder aandeelhouders, medewerkers, klanten, de Surinaamse overheid en de rest van de samenleving.

Bekijk hier de Assuria Corporate Governance Code.

Bekijk hier de profielschets van onze Raad van Commissarissen.