Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (BTW)

Brief inzake BTW - Assuria N.V. > Download PDF-bestand 

Bent u een zakelijke klant en wenst u de aan u in rekening gebrachte BTW terug te vorderen bij de Belastingdienst dan kunnen wij u voorzien van een factuur mits u ons van de nodige relevante gegevens voorziet.

Registreer uw bedrijf dan via onderstaande formulier:

 

 

Onze BTW CERTIFICATEN:

BTW Certificaat - Assuria Schadeverzekering N.V.  
BTW Certificaat - Assuria Levensverzekering N.V.
BTW Certificaat - Assuria Medische Verzekering N.V.