Assuria Voordeel Plan

Voor Assuria bent u als klant erg belangrijk. Het vertrouwen dat u in ons heeft, willen wij graag extra belonen. Wij bieden u daarom het Assuria Voordeel Plan (AVP) aan. Met dit Plan kunt u in aanmerking komen voor extra kortingen op uw lopende verzekeringen. De korting loopt op naarmate u meer verzekeringen bij ons onderbrengt. 

Dat is een aantrekkelijk financieel voordeel dat kan oplopen tot 10% korting!


Hoe kunt u meedoen met het AVP?

Het enige wat u moet doen om voor de extra kortingen in aanmerking te komen, is u eenmalig laten registreren en uw bankrekeningnummer opgeven. Dit gebeurt door het invullen van een registratieformulier dat u inlevert op een van onze kantoren of bij uw tussenpersoon.

Deze formulieren zijn te krijgen op onze kantoren of via onze tussenpersonen. Wij kunnen het op uw verzoek ook opsturen of faxen en u kunt het ook downloaden.

Hoe werkt het AVP?

Er zijn vijf verzekeringsgroepen waarin er kortingspunten zijn te behalen. Indien u als verzekeringnemer in minstens twee verzekeringsgroepen één of meerdere verzekeringen hebt gesloten, komt u per verzekeringsgroep in aanmerking voor maximaal één kortingspunt. U kunt dus maximaal 5 kortingspunten opbouwen.

Verzekeringsgroepen:

 1. Verkeerpolis (WAM, CASCO)
 2. Brandverzekeringen (Brand en Wonen, Inboedel en Inbraak en overige dekkingen).
 3. Varia (o.a. PO, SOR, AVAS, AVBB, Transport, en CAR)
 4. Ziektekostenverzekeringen  (AZPAS Basis, AZPAS Plus)
 5. Levensverzekeringen (o.a. Pensioenverzekering, Inkomensplan, Risicoverzekering, Gemengde verzekering  en Levenslange verzekering)

 Het verband tussen kortingspunten en kortingspercentages is als volgt:

2 → 3% korting
3  5% korting
4  7,5% korting
5  10% korting          

Hiermee wordt het dus extra aantrekkelijk om zoveel mogelijk verzekeringen bij Assuria onder te brengen.

 Eenmaal per jaar berekenen wij de korting waar u recht op heeft en dit bedrag laten wij overmaken op uw rekening. Makkelijk toch?

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de achterkant.

Tellen alle verzekeringen die Assuria aanbiedt mee bij het AVP?

 • Elke verzekering die voor minstens een jaar is aangegaan en waarvan de premie betaald is, zal in aanmerking komen voor een korting, met uitzondering van verzekeringen die van korting zijn uitgesloten.
 • Er wordt geen korting verleend op de WAM-premie, mini casco (wel op CASCO uitgesloten) en de AZPAS Basiszorgverzekering (wel op de Plus Verzekering), maar deze verzekeringen tellen wel mee in de opbouw van het totaal aantal kortingspunten.
 • Verzekeringen gesloten via Assuria maar waarvan het risico wordt gedragen door andere verzekeringsmaatschappijen tellen niet mee.
 • Zakelijke klanten die meerdere bedrijven hebben, onder verschillende namen, kunnen deze bedrijven als één bedrijf laten tellen. Zij kunnen daartoe een verzoek indienen bij Assuria.

 
Tot welk bedrag kan mijn korting oplopen?

 • Er geldt een maximaal kortingsbedrag per verzekeringsgroep van SRD 200,- voor individuele verzekeringnemers, en SRD 1.000,- per groep voor de collectieve verzekeringnemers.
 • Kortingsbedragen lager dan SRD 10.- totaal worden niet uitgekeerd.

 
In welke munteenheid krijg ik mijn korting uitbetaald?

De uitbetaling van de korting geschiedt in Surinaamse dollars; premies in valuta
worden herleid naar Surinaamse dollars op basis van de koers van de Centrale Bank van Suriname.

Op welke manier wordt de korting berekend?

 • Eerst wordt per verzekeringsgroep vastgesteld wat de korting is en daarna worden de kortingen opgeteld
 • De korting wordt berekend over de nettopremie (d.w.z. na aftrek van alle andere kortingen)

 
Assuria behoudt zich het recht voor om de spelregels van het AVP aan te passen.


MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.