Privacy Policy

Assuria N.V., waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan Recolaan 17, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1          Persoonsgegevens die wij verwerken

Assuria N.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens bv uw postadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of facebookpagina.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat bezochte bedrijven onderdeel zijn van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app omdat hier meestal roepnamen worden gebezigd.
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Assuria N.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens over uw inkomen

2          Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Assuria N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw claim en/of betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U kunt contact met ons opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om diensten bij u af te leveren.
 • Assuria N.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Assuria N.V. analyseert uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Assuria N.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

3          Geautomatiseerde besluitvorming

Assuria N.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Assuria N.V.) tussen zit

4          Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Assuria N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: 10 jaar
 • Gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid: 10 jaar

5          Delen van persoonsgegevens met derden

Assuria N.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst NDA) om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Assuria N.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Assuria N.V. gebruikt uw gegevens wel voor klanttevredenheid/ marktonderzoeken.

6          Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Assuria N.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7          Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Assuria N.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit houdt wel in dat Assuria N.V. geen diensten meer aan u kan leveren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar customer.service@assuria.sr.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en/of Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Na afhandeling verwijderen wij ook de kopie van het identiteitsbewijs.

8          Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Assuria N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Quality Managementafdeling via qualitymanagement@assuria.sr.

Assuria N.V. wenst u  er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via qualitymanagement@assuria.sr.

Contactgegevens:
www.assuria.sr
Recolaan 17
+597 473400
customer.service@assuria.sr