Inboedelverzekering

Bereken uw premie Direct Aanvragen

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

Wij verzekeren uw inboedel tegen materiële schade, welke is veroorzaakt door een gebeurtenis zoals vermeld in één van de hierna volgende rubrieken, mits er door de verzekeringsnemer voor is gekozen om de inboedel voor de betreffende rubriek te verzekeren. 

  • Rubriek 1: Brand, blikseminslag, bluswaterschade, vliegtuigschade en explosie
  • Rubriek 2: Storm / rukwind
  • Rubriek 3: Inbraak, vandalisme na inbraak
  • Rubriek 4: Diversen w.o. plunderingen, relletjes, aanrijding en aanvaring, onvoorzien uitstromen van water
  • Rubriek 5: Huurdersbelang
  • Rubriek 6: Assuria Home Assistance (AHA)

BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Inboedellijst

MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Woonhuisverzekering

Aansprakelijkheids verzekering