VOORDELEN VAN DE ASSURIA SPAARVERZEKERING:

  • Het te sparen bedrag of de premie kunt u zelf vaststellen
  • De looptijd van de verzekering bepaalt u zelf
  • De verzekering kan in SRD en USD worden afgesloten
  • U deelt mee in de winst van Assuria
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  • Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering, ontvangt de begunstigde het verzekerd spaarkapitaal

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

  • Dekking bij leven en overlijden

BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

  • Aanvraagformulier
  • Gezondheidsverklaring
  • Kopie geldig identificatiebewijs van de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde(n), evt. kopie familieboekje (bij kinderen)

Medische Waarborgen:
Afhankelijk van de hoogte van het bedrag zal er een medische keuring moeten worden ondergaan.

MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Studieverzekering

Risicoverzekering

Pensioenverzekering

Uitvaartkosten verzekering