Construction All Risk

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

  • Schade aan constructies en eigendommen van derden
  • Schade die tijdens de bouw/-montagewerkzaamheden wordt aangericht aan het werk zelf


VARIANTEN VAN DE C.A.R. VERZEKERING?

  • Het werk: het werk vormt de basis van de CAR-verzekering. Hierbij kunt u denken aan materiële schade aan het werk ten gevolge van bijvoorbeeld brand, diefstal, vandalisme, storm, ondeskundig handelen en gebrekkige bouwmaterialen.
  • Aansprakelijkheidsrisico: denk hierbij aan schade aan naburige panden van het te restaureren gebouw of object. Bijvoorbeeld door afgewaaide nieuwe dakpannen, omgevallen bouwhekken of trilling schade door heiwerk. Ook is dekking mogelijk voor persoonlijk letsel of een sterfgeval door de uitvoering van het project.


BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Het bestek (inclusief evt. tekeningen)


MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Aansprakelijkheid voor bedrijven en Beroepen