Construction All Risk

Direct Aanvragen

WAARVOOR KUNT U VERZEKEREN?

De Construction All Risk (CAR)-verzekering dekt de schade die tijdens de bouw/-montagewerkzaamheden wordt aangericht aan het werk zelf, aan uw eigendommen of aan eigendommen van derden. Bij eigendommen van derden kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan een naburig pand veroorzaakt door de werkzaamheden van uw aannemer.


VARIANTEN VAN DE C.A.R. VERZEKERING?

  • Het werk: het werk vormt de basis van de CAR-verzekering. Hierbij kunt u denken aan materiële schade aan het werk ten gevolge van bijvoorbeeld brand, diefstal, vandalisme, storm, ondeskundig handelen en gebrekkige bouwmaterialen.
  • Aansprakelijkheidsrisico: denk hierbij aan schade aan naburige panden van het te restaureren gebouw of object. Bijvoorbeeld door afgewaaide nieuwe dakpannen, omgevallen bouwhekken of trilling schade door heiwerk. Ook is dekking mogelijk voor persoonlijk letsel of een sterfgeval door de uitvoering van het project.
  • Bestaande eigendommen van de opdrachtgever: Onder deze Rubriek worden schade vergoed aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van werkzaamheden, verzekerd onder Rubriek 1 “Het werk” van de polis.
  • Hulpmaterieel: De op het bouw- of montageterrein aanwezige hulpmaterialen, gereedschappen en keten bijvoorbeeld steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke
  • Eigendommen van directie en personeel: De op of nabij het werk aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerden en werkzaam op het bouwterrein.


BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Het bestek (inclusief evt. tekeningen)
  • Indien nodig kan er additionele informatie worden opgevraagd
  • En de te verzekeren locatie vooraf geïnspecteerd worde door onze inspecteur.


MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Aansprakelijkheid voor Bedrijven en Beroepen (AVBB)