Pensioenverzekering

Direct Aanvragen

Met de Assuria Pensioenverzekering kunt u op een uiterst aantrekkelijke manier uw oude dag zeker stellen. In de praktijk blijkt vaak dat noch voor zelfstandigen noch voor loontrekkers het oudedagsinkomen voldoende geregeld is. Het gevolg hiervan is dat u na uw pensionering te maken krijgt met een behoorlijke terugval van uw inkomensniveau met alle gevolgen van dien.

Met de Assuria Pensioenverzekering kunt u dit helpen voorkomen!

VOORDELEN VAN DE ASSURIA PENSIOENVERZEKERING:

  • De pensioenleeftijd bepaalt u zelf
  • U bepaalt zelf de hoogte van uw maandelijks aanvullend pensioen vanaf de pensioendatum
  • Weduwe/weduwnaarspensioen is meeverzekerd
  • Uitkering op de pensioendatum is gegarandeerd, ook bij arbeidsongeschiktheid van de premiebetaler
  • De verzekering kan in SRD en USD worden afgesloten

WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

  • Aanvullend pensioen

BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN ASSURIA PENSIOENVERZEKERING

  • Aanvraagformulier
  • Gezondheidsverklaring
  • Kopie geldig identificatiebewijs van de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde(n), evt. kopie familieboekje (bij kinderen meeverzekerd)

MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.