Transport

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

  • Dekking voor schade aan derden bij ongelukken tijdens het werk
  • Ruime dekking voor u en uw werknemers
  • Snelle claimafhandeling


VARIANTEN VAN DE AVBB VERZEKERING:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid: dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan derden
  • Werkgeversaansprakelijkheid: dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover ondergeschikten, voor schade die verband houdt met het verrichten van activiteiten voor verzekerde
  • Milieu-aansprakelijkheid:dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade toegebracht aan derden in verband met een plotselinge onzekere milieu-aantasting –ook wanneer deze schade is veroorzaakt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde zijn(op)geleverd-, mits sprake is van een milieu-aantasting die niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces
  • Beroepsaansprakelijkheid: dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan derden als gevolg van vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen of dergelijke fouten (verder te noemen fouten), begaan bij werkzaamheden die de verzekerde in zijn verzekerde hoedanigheid heeft verricht of doen verrichten
  • Vervoerdersaansprakelijkheid: dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid als wegvervoerder. Het opslagrisico, dat noodzakelijk deel uitmaakt vanhet vervoer, is meeverzekerd tot een maximum van zeven dagen per opslagadres
  • Productaansprakelijkheid: dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan derden, veroorzaakt door geleverde en/of opgeleverde zaken, door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde


BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier


MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Aansprakelijkheid voor bedrijven en Beroepen