AZPAS International Platinum

Direct Aanvragen

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

 • Wereldwijde dekking tegen medische kosten m.u.v. de USA en het land van residentie Suriname of Guyana
 • Zorg overal ter wereld m.u.v. de USA en het land van residentie Suriname of Guyana
 • Acute medische kosten tijdens uw kortstondig verblijf in de USA kunt u meeverzekeren middels de US Emergency Rider
 • Ziekentransport en repatriëring zijn meeverzekerd


DE VOORDELEN VAN AZPAS INTERNATIONAL PLATINUM VOOR U EN UW GEZINSLEDEN, VOOR U ALS ONDERNEMER EN VOOR U ALS BEDRIJF VOOR UW DIRECTIE EN STAFLEDEN

 • Primaire dekking voor zowel planbare als acute zorg
 • Dekkingskeuze mogelijkheden van $ 250,000, $ 500,000 en $ 1,000,000 voor ziektekosten per verzekeringsjaar
 • Wereldwijde medische dekking m.u.v. de USA en het land van residentie Suriname of Guyana
 • Directe betaling aan het ziekenhuis waar ook ter wereld
 • Ziekentransport over land en door de lucht
 • Orgaantransplantatie
 • Zwangerschap en bevalling
 • Dekking voor uw pasgeboren kind
 • De mogelijkheid om per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks de premie te voldoen
 • Bij het voldoen van de 1,3- of 5 jarige premie, kan de klant in aanmerking komen voor een extra korting
 • Individuele en collectieve premietabellen beschikbaar. Het minimaal aantal verzekerden voor een collectieve polis is vastgesteld op 5 medewerkers
 • Dekking van specialistische zorg
 • Kosten van repatriëring bij overlijden in het buitenland
 • Afdekking van acute medische kosten tijdens uw kort verblijf in de USA met de US Emergency Rider
 • De US Emergency rider wordt per polis afgesloten, dekking biedend tot maximaal $ 50.000 per verzekerde per jaar


BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Attending Physician Statement voor kandidaat verzekerde(n) vanaf 60 jaar en ouder
 • Medische gegevens van de kandidaat verzekerde
 • Legitimatiebewijs

MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.