Surinaamse Ongevallen Regeling (S.O.R)

De Surinaamse wet verplicht alle werkgevers om werknemers te verzekeren bij bedrijfsongevallen. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden tijdens het werk, maar kan ook een aanrijding zijn onderweg naar het werk, of terug naar huis. Een goede werkgever behartigt de belangen van het personeel. Helaas zijn ongelukken tijdens het werk niet altijd te voorkomen. Door middel van een ongevallenverzekering zorgt u ervoor dat uw werknemers niet in financiële problemen komen, wanneer er als gevolg van een bedrijfsongeval, sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. In onverhoopte fatale gevallen, zorgt de S.O.R. er bovendien voor dat er op gepaste wijze afscheid kan worden genomen van uw werknemer, door de kosten van een uitvaart te dekken.

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

 • Geen extra kosten voor de dekking bij thuiswerken.
 • SRD 40.000,- uitkering aan de begrafeniskosten.
 • Vergoeding van een minimum dagloon van SRD 60,-
 • 100% loonuitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van uw personeel
 • Uw werknemer is tegen ongevallen verzekerd één uur vóór en na werktijd

VOORDELEN VAN DE S.O.R. VERZEKERING

 • Gratis S.O.R. dekking in het 1e jaar bij het afsluiten van een nieuwe Brandverzekering van minimaal USD 5.000,- per jaar.
 • Gratis dekking bij thuiswerken
 • Telefonische hulpdienst bij schade
 • Snel en gemakkelijk online personeel toevoegen of afvoeren of uw verzekerd bestand raadplegen
 • Eenmalige korting van 5% bij het afsluiten van een nieuwe verzekering.
 • Verlengingskorting van 2,5%. Deze korting zal elk jaar, gedurende 3 jaar toenemen, wanneer u uw S.O.R. verzekering bij Assuria verlengt
 • Online claim melden

BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING

 • Het type organisatie waar uw bedrijf onder valt
 • Beroepen/werkzaamheden van de werknemers binnen het desbetreffende bedrijf
 • Aantal werkdagen per week
 • Gewenst verzekerd dagloon
 • Naam en adres van de werknemers
 • Geschatte jaarverloning

MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.