Garage verzekering (AGAB)

Direct Aanvragen

WAT DEKT DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING?
De aansprakelijkheid van alle verzekerden voor schade toegebracht aan anderen in het kader van de bedrijfs- of beroepsuitoefening.


WELKE DEKKING BIEDT DE GARAGE VERZEKERING?
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Garages en aanverwante bedrijven (AGAB) is met name bedoeld voor  Garages en andere bedrijven die in verband met hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten schade kunnen toebrengen aan motorrijtuigen die ter behandeling, bewerking aan hen zijn toevertrouwd.


WAARVOOR KUNT U VERZEKEREN?
Rubrieken A, B en C worden standaard aangeboden:

  • Algemene- en Bedrijfsaansprakelijkheid (Rubriek A+B): dekt de aansprakelijkheid van het bedrijf voor schade toegebracht aan derden door verzekerden.
  • Motorrijtuigen cliënten/aansprakelijkheid en schade-inzittenden(Rubriek C): dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde personen voor schade aan personen en zaken –met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade- voor schade met of door een verzekerd motorrijtuig.

Voor de andere rubrieken kan gekozen worden:

  • Werkgeversaansprakelijkheid (Rubriek D): dekt de aansprakelijkheid van verzekeringnemer als werkgever tegenover werknemers voor schade die verband houdt met te verrichten werkzaamheden.
  • Milieu-aansprakelijkheid(Rubriek E): dekt de aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht aan derden in verband met een plotselinge onzekere milieuaantasting.


BENODIGDE INFORMATIE VOOR HET AFSLUITEN VAN DE VERZEKERING

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Bewijs van inschrijving van KKF
  • Indien nodig kan er nog additionele informatie opgevraagd worden


MEER WETEN
Neem contact op met één van onze experts.

Andere klanten kozen ook voor:

Aansprakelijkheid voor Bedrijven en Beroepen (AVBB)